Еко-інновації у галузі переробки шин відповідно до регулювання ЄС

Директива ЄС про промислові викиди, Додаток I: 4.2 Виробництво неорганічних хімікатів: (e) неметалів, оксидів металів або інших неорганічних сполук, таких як карбід кальцію, кремній, карбід кремнію.

Інвестиції у розробку нового процесу виробництва промислової сажі (технічний вуглець) призвели до застосування екологічно чистого способу переробки відходів, перетворюючи їх на цінний ресурс. Ця історія успіху ґрунтується на фактичному прикладі у галузі неорганічних хімікатів і демонструє, що законодавство ЄС про промислові викиди створює стимули та можливості для компаній:

— впроваджувати інновації та рішення щодо відходів;
— розробляти екологічно чисті та економічно вигідні методи утилізації;
— сприяти циркулярній економіці.

В історії успіху однієї з європейських компаній йдеться про зелений стартап з інноваційним методом отримання сажі з відпрацьованих шин, який є екологічнішим, ніж традиційні методи.

Вироблена сажа використовується у виробництві покришок, покриттів, фарб, полімерів та спеціальних видів гум. Запропонований продукт, який започаткував стартап — це вторинний продукт, що є прямою заміною традиційному. Інноваційний процес піролізу використовує подрібнені відходи шин і тим самим надає колекторам відпрацьованих шин нові ринки, уникаючи спалювання або захоронення відпрацьованих шин. Метод дозволяє уникати використання нафти і газу, що застосовуються у традиційних способах виробництва сажі.

Окрім сажі, новий метод також відокремлює нафту, газ та сталь із відходів шин. Процес зменшує викиди в атмосферу вуглекислого газу (CO2), діоксиду сірки (SO2), летючих органічних сполук (ЛОС) та пилу (твердих частинок) у порівнянні зі звичайним процесом. Зі слів підприємця, вкладення сягнули 10 мільйонів євро. На ці кошти збудовано перший завод, який переробляє 15000 тонн шин на рік для виробництва 5 000 тонн сажі, 4200 тонн нафти, 3000 тонн сталі та 2 800 тонн газу. Процес виробництва також дозволяє уникнути викиду близько 24000 тонн CO2 щорічно. Соціальна вигода від цього скорочення викидів CO2 оцінюється в межах від 1 до 4 млн євро на рік. Вдалося уникнути викидів 18 кг летючих органічних сполук  (далі — ЛОС) та 23 кг SO2 на тонну сажі, у порівнянні з традиційними методами виробництва.

За підрахунками, щорічні потенційні витрати на шкоду здоров’ю та довкіллю зменшились на суму:
130 — 340 тис. євро від ЛОС,
1 — 3 млн євро від SO2
близько 2 млн євро від викидів пилу.

Підприємець зазначає, що оскільки новий процес замінює сиру нафту відпрацьованими шинами, виробництво заводу скорочує споживання нафти приблизно на 8500 тонн щороку, що дозволяє економити близько 3 млн євро щорічно.

Основні переваги:

— подрібнені відходи (відпрацьовані шини) замість сирої нафти використовуються для виготовлення високоякісної сажі, що сприяє ефективності використання ресурсів та цілям циркулярної економіки;
— нафта і газ виробляються як побічні продукти;
— вплив інноваційного процесу на навколишнє середовище нижчий у порівнянні з традиційним процесом зі зменшенням викидів CO2, SO2, ЛОС і твердих речовин.

Матеріал публікується  частково! Повна версія — у журналі «ECOBUSINESS. Екологія підприємства» №5, 2020

За матеріалами: https://ecolog-ua.com