Програма підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «ЕНЕРГОДІМ»

 

Читати документ pdf >>>

ЗМІСТ

РОЗДІЛ І. Визначення

РОЗДІЛ ІІ. Загальні умови

Глава 1. Вступ

Глава 2. Мета, завдання та показники результативності та ефективності програми

РОЗДІЛ III. Вимоги до заявників

РОЗДІЛ ІV. Основні засади надання грантів в рамках програми

РОЗДІЛ V. Основні етапи та кроки для отримання заявником гранту (часткового відшкодування вартості здійснених заявником/бенефіціаром заходів з енергоефективності)

РОЗДІЛ VI. Відповідальність заявника/бенефіціара та порядок оскарження

РОЗДІЛ VII. Верифікація, моніторинг та перевірка якості реалізації програми

РОЗДІЛ VIII. Прикінцеві положення

Додаток 1. Граничні розміри фінансування (грантова політика) та методика визначення розміру часткового відшкодування вартості заходів з енергоефективності відповідно до програми

Додаток 2. Перелік заходів з енергоефективності, часткове відшкодування вартості яких бенефіціару може бути здійснене фондом за програмою