Уряд затвердив Концепцію реалізації держполітики в сфері забезпечення енергоефективності будівель

Кабінет міністрів України затвердив Концепцію реалізації державної політики в сфері забезпечення енергетичної ефективності будівель у частині збільшення кількості будівель з близьким до нульового рівнем споживання енергії та Національний план збільшення кількості таких будівель.

Концепція визначає основні проблеми, що заважають розвитку будівництва будівель з близьким до нульового рівнем споживання енергії, та напрями формування державної політики щодо їх усунення.

Як повідомляє Урядовий портал, планом передбачено заходи, спрямовані на стимулювання упродовж 2020-2030 років забудовників та власників будівель до переходу на будівництво нових та реконструкцію існуючих будівель з дотриманням високих стандартів з енергоефективності – будівель із наближеним до нульового рівнем споживання енергії (НСЕБ).

Будівля із наближеним до нульового рівнем споживання енергії повинна мати рівень енергетичної ефективності не нижче рівня мінімальних вимог з енергоефективності (клас «С») і при цьому більше 50% її енергозабезпечення здійснюється за рахунок відновлювальних джерел енергії. Такі будівлі за рівнем енергоспоживання позначатимуться класом енергоефективності «А+», який має бути введений в дію згідно Нацплану. Вартість енергозабезпечення таких будівель не буде перевищувати 25% порівняно із середніми показниками витрат на енергозабезпечення житлових чи громадських будівель відповідно.

Заходи, які передбачають усунення зазначених проблемних питань та строки їх реалізації передбачені Національним планом збільшення кількості будівель з наближеним до нульового рівнем споживання енергії, впровадження якого передбачено у два етапи.

На першому етапі протягом 2020-2025 рр. передбачається створення нормативно-правової бази, встановлення норм технічного регулювання та вимог до НСЕБ, визначення цілей щодо збільшення кількості таких будівель та встановлення порядку моніторингу їх досягнення.

На другому етапі 2025-2030 рр. має відбутись перехід до обов’язкового дотримання стандартів НСЕБ щодо об’єктів будівництва та будівель, у яких здійснюється реконструкція із урахуванням економічної доцільності.

За матеріалами: http://greenpost.press