Основні положення роботи в розрахунковій програмі PRAIP: The Program for Ranking and Analysis of Investment Projects

 

Читати документ pdf >>>

У практичному посібнику, розробленому фахівцями Інституту місцевого розвитку в рамках Проекту USAID «Муніципальна енергетична реформа в Україні», висвітлено методику роботи зі спеціальною розрахунковою програмою PRAIP: The Program For Ranking And Analysis Of Investment Projects. Програма створена для комплексного аналізу загальних характеристик та потенційних наслідків реалізації інвестиційних проектів, що можуть бути втілені під час впровадження Плану дій зі сталого енергетичного розвитку (ПДСЕР) у різних секторах міського господарства. Наведено порядок введення вхідних даних, принципи роботи програми PRAIP, процедуру обробки та формат результатів розрахунків. Описано потенційні можливості та варіативність програми відносно вибору шляхів формування інвестиційної стратегії і визначення економічного, екологічного та соціального ефектів від реалізації інвестиційних проектів.

Посібник стане в нагоді фахівцям комунальних підприємств і міських адміністрацій, що мають намір сприяти втіленню економічно та соціально доцільних енергоефективних проектів і заходів зі зменшення викидів парникових газів у довкілля, а користування програмою PRAIP уможливить автоматизувати виконання необхідних розрахунків…