Оцінка потенціалу енергоефективності будівель м. Львів

У зв‘язку з безперервним і значним збільшенням цін на енергоносії, з одного боку, і величезними втратами енергії в будівлях, з іншого боку, одним з найбільш важливих поточних питань, пов‘язаних з енергетикою України, є заходи, яких необхідно вжити для економії енергії. Ефективне використання енергії в житлових будинках є одним з ключових підходів до вирішення проблеми несприятливого впливу виробництва і споживання енергії та викидів парникових газів. Разом з тим, ефективне використання енергії допомагає людям зменшити негативний вплив її постійного здороження. Україна ще досі не усвідомила масштаби цієї проблеми і відстає у впровадженні практичних рішень.

Країни ЄС також стикаються з проблемою економії споживання енергії у житлових будинках і активно шукають рішення. Європейський досвід та конкретні кроки можуть бути передані Україні. Нові члени ЄС мають подібні до українських проблеми з житловим фондом. Так, наприклад, багатоквартирні панельні будинки з величезними потенціалом економії енергії широко розповсюджені не лише в Україні, а й у Чехії. Чеською громадською організацією Hnuti DUHA у співпраці з мережею AGREE.NET були отримані експертні дослідження потенціалу економії енергії у житлових будинках. Вони показали значний потенціал і привернули увагу до проблеми економії енергії у житлових будинках.

У цій публікації проведено дослідження потенціалу економії енергії багатоквартирних житлових будинків міста Львова. При виконанні дослідження було використано ноу-хау, розроблене командою експертів компанії PORSENNA o.p.s., Чехія.

Читати документ pdf >>>